Vilkår

Vilkår


Depositum

Ved bestilling betales et depositum på 25% af pakkens pris.
En bestilling er først endelig når betalingen er modtaget. Beløbet fratrækkes den endelige betaling.


Aflysning

Ved aflysning af en bestilling senest 3 måneder før fotodagen, betales hele depositummet tilbage.
Ved aflysning 1-3 måneder før betales 50% tilbage, mens der ikke betales noget tilbage ved aflysning indenfor en måned før fotodagen. Dette skyldes at jeg kan få svært ved at få booket datoerne igen med så kort varsel.


Kørsel

Storkøbenhavn gratis. Ved kørsel udenfor Storkøbenhavn er prisen kr. 5 pr. km.


Levering

Du modtager billederne i efterbehandlet stand, beskåret både til Facebook/Email brug og til professionel fremkaldelse i op til 30 x 40 cm.
Billederne udgives på et lukket område på dette website, hvortil du får brugernavn og password som du eventuelt kan videresende til familie og bekendte. Herfra kan du selv downloade billederne til egen fremkaldelse.
Leveringstiden er maksimalt 2 uger (dog eksklusive ferie- & helligdage).


Ophavsret

Ved bryllupsbilleder og personlige portrætter overgår ophavsretten til kunden, jævnfør Lov om Ophavsret §60, idet det forudsættes at: A) billedet ikke anvendes til kommerciel eller pressebrug, men til personlig brug og B) at fotografen må udstille billedet på sit website som eksempel på sin kunnen, med mindre kunden eksplicit har frabedt sig dette skriftligt.

Alle øvrige forhold følger også Lov om ophavsretten, med mindre andet er særskilt aftalt.